Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2020

Bilora
Znaleźć kogoś do rozmowy jest ciężko, ale nie tak ciężko jak znaleźć kogoś, kto wie, jakie pytanie zadać; pytanie, na które odpowiedź masz przygotowaną od lat, nawet o tym nie wiedząc.
— Enrico Galiano
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Bilora

"(...) jeśli ktoś nie doświadczał bliskości w sposób właściwy albo miał jej za mało, to ma w sobie ogromną tęsknotę za nią, ale jest też w nim jakaś część, która nauczyła się bez tej bliskości żyć. I kiedy spotyka człowieka, który mógłby mu ją ofiarować, to może nie być w stanie jej przyjąć, bo nie będzie mu umiał zaufać. W sumie dlaczego miałby, skoro jego doświadczenia są inne?
I w bliskich związkach tak właśnie się dzieje: jest w nas część rozwojowa, która pragnie się zmieniać dzięki drugiemu człowiekowi, przekraczać swoje braki, ale jest też część defensywna, która nie wierzy, że to się może stać, która wraca do starego, dobrze znanego statusu quo".

Stanley Ruszczynski

Reposted fromhrafn hrafn viazabka zabka
Bilora
6709 61a4 500
Reposted fromtwice twice viaaura-lunaris aura-lunaris
Bilora
3745 1eae 500
Reposted frommiischa miischa viaaura-lunaris aura-lunaris
Bilora
4867 03a9 500
Reposted fromwwannie wwannie viaaura-lunaris aura-lunaris

May 12 2020

Bilora
0485 20db 500

May 11 2020

Bilora
On pachniał jak dom. Właśnie dlatego tak bardzo go kochałam.
— Aleksandra Wądołowska - "Papierowe sny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual

May 10 2020

Bilora
Bilora
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasilkydreams silkydreams
Bilora
Urwałam kontakt z ludźmi, których musiałam notorycznie przepraszać. Uciekłam od poszukiwaczy zwady i zgrzytów. Marszczycieli brwi. Nosicieli podkowy na ustach. Wyznawców "cały świat jest zły". Amatorów drugiego dna. Od empatycznie ujemnych i nerwowo dodatnich. 
W rezultacie... mało przepraszam. Rozszerzyłam zasób wypowiadanych słów i przemilczanych myśli o:
Dziękuję, dobrze, mogę, chętnie, rozumiem, chcę.
Wyselekcjonowałam emocje. Niegdyś dominujące obawy i poczucie winy, zrobiły masę miejsca na spokój, wdzięczność i bezpieczeństwo.
Wyselekcjonowałam emocje i mam dystans, którego kiedyś mi brakowało. 
Skutkuje.
Polecam, działa - podaj dalej i zastosuj w swoim życiu.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
Bilora
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Bilora
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted fromtomowa tomowa viaambivalence ambivalence

May 05 2020

Bilora
Matki to coś potrzebnego jak powietrze i woda (...). Matka to miejsce, gdzie można odłożyć serce. Przystanek, na którym można odzyskać oddech.
— Katherine Rundell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris

May 04 2020

Bilora
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc, jeśli uważasz, że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
Bilora
Reposted fromFlau Flau viafeedback2020-admin feedback2020-admin

May 01 2020

Bilora
Marzec tego roku trwał kilka miesięcy.
— Ewa Mielczarek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
Bilora

Kobieta dorasta mentalnie kiedy po raz pierwszy powie facetowi “spierdalaj” i nauczy się nie zabiegać o uwagę osób, które nie chcą mieć z nią kontaktu. To forma wewnętrznego szacunku do samego siebie. 

— M.L
Reposted fromrosses rosses viaweruskowa weruskowa
0549 f7ed
Reposted fromsunlight sunlight viaweruskowa weruskowa

April 28 2020

Bilora
7722 c8bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakittiesmama kittiesmama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...