Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Bilora
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Bilora
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoutoflove outoflove
Bilora
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove
Bilora
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Bilora
6034 a678
Reposted fromsaku saku viakonwalia konwalia
Bilora
3455 5fb9
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viaakysz akysz
Bilora
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viaakysz akysz
Bilora
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
Bilora
6905 cb3f
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaakysz akysz
Bilora
Bilora
Bilora
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viayield-to-me yield-to-me
Bilora
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Bilora
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viayield-to-me yield-to-me

July 20 2017

Bilora
2411 f431 500
Bilora

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Bilora
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarudaizia rudaizia
Bilora
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz viaoutoflove outoflove
Bilora
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaoutoflove outoflove
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl