Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7363 bbdf 500

July 14 2017

Bilora
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaoutoflove outoflove
Bilora
Bilora
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaucieknijmi ucieknijmi
Bilora
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Bilora
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Bilora
5379 df99
Bilora
5363 339b
Bilora
5192 9490
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi

July 13 2017

Bilora
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Bilora
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
Bilora
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Bilora
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaavooid avooid
Bilora
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Bilora
9866 2d8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Bilora
0927 c311

July 12 2017

Bilora
5350 5940
Bilora
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
Bilora
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutoflove outoflove
Bilora
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl