Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

Bilora
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Bilora
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viamslexi mslexi
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Bilora
9595 5679
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaso-so so-so
Bilora
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viamefir mefir
Bilora
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viakotfica kotfica
Bilora
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakotfica kotfica
Bilora

Wielu dzisiejszych facetów nie lubi się wysilać, wielu nie ma polotu, jaj i finezji. Są nijacy. Jak gówno spłukiwane w kiblu, które chciałoby być traktowane po królewsku.

Dlatego właśnie najgorszy typ dla nich to atrakcyjna, inteligenta, pewna siebie i seksowna kobieta. Przy niej nawet gdyby jakimś cudem zaczęli nagle trochę się wysilać wyglądali by dalej blado jak dupa eskimosa.

— - Rafał Wicijowski Oczami Mężczyzny
Reposted fromtraampek traampek viakotfica kotfica
Bilora
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viadoubleespresso doubleespresso
Bilora

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viazabka zabka

May 17 2017

Bilora
2891 d646
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakysz akysz
Bilora
5964 7084 500
Bilora
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viamslexi mslexi
Bilora
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
Bilora
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
Bilora
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
Bilora
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viaso-so so-so
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viakittiesmama kittiesmama
Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl