Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

Bilora
Bilora
Lgniemy, bo nie umiemy inaczej. 
— Jar.
Reposted fromlovvie lovvie viakotfica kotfica
Bilora
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viakotfica kotfica
Bilora

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viakotfica kotfica

September 12 2019

Bilora
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawakemeupx wakemeupx
Bilora
9374 1024
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viakotfica kotfica
Bilora
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viakotfica kotfica
Bilora
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viakotfica kotfica
Bilora
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viasatyra satyra
Bilora
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
Bilora
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx
Bilora
Dlaczego ludzie najbardziej kochają tych, którzy ich krzywdzą. 
— 13 powodów
Reposted fromirmelin irmelin viaRozaa Rozaa
Bilora
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
Bilora
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
Bilora
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viakotfica kotfica
Bilora
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
Bilora
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viasweetchocolate sweetchocolate

September 08 2019

Bilora
6689 a638
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
Bilora
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Bilora
Sam już nie wiem co mi nie daje spać, tęsknota, niewiedza czy niepewność?
— Przemyślenia po 4 nad ranem
Reposted fromsoftboi softboi viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl