Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

Bilora
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę.
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaoutoflove outoflove
Bilora
7655 6f8f
Reposted fromparafina parafina viadobby dobby
Bilora
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
5868 d985
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
Bilora
Bilora
4067 b5ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Bilora
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
6403 ade6 500
Bilora
Bilora

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viakotfica kotfica
Bilora
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viakotfica kotfica
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous vianowaczi nowaczi
Bilora
Chciałbym Cię mieć na codzień.
— R.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaToshi Toshi

October 24 2017

Bilora
Pamiętaj, że jeśli dobrze Ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż owa osoba warta jest Twojej uwagi.
— zapamiętaj.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaoutoflove outoflove

October 13 2017

Bilora
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
Bilora
6110 bf06 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaToshi Toshi
Bilora
3542 11e7
Reposted fromoutcat outcat viaToshi Toshi
Bilora
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa
Bilora
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaRozaa Rozaa
Bilora
Reposted frombluuu bluuu vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl